Orang Jawa Di Suriname

FASTER86.COM - Orang Jawa Di Suriname Salam paseduluran Wonten ing kalodhangan punika kula badhe nulis sekedhik tentang sejarah perjuangan mbah buyut kita wonten ing tanah perantauan (Suriname). Data punika kula pendhet saking arsip negara walanda ingkang kesimpen wonten ing gahetna,menika foto lan katerangan para perantauan

1.Arsasemita

2. Mbok Ardjati

3. Wisadinama

4. Wangsawikrama

5. Wangsakrama


6. Mbok Ahmadkoelaemi

7. Salamah

8. Atmoredjo


 9. Samsoeri


10. Makoen / Wirjomoemenawie
 
11. Walam


12.Sarna

13. Mbok Kstadji


14. Ridi


15. Boebar


16. Arsawitana


17. Arsawiredja


18. Mbok Reben


19. Mbok Ardjomenawi


20. Mbok Sanmoerdi


21. Sanusi


22. Ranawi


23.Suasana pabrik
24. Wirjosoekarto


25. Wangsatirta


26. Tjadikrama


27. Tawikrama


28. Sosemito


29. Sodinomo


30. Sawintana


31. Sarna


32. Sarip


33. Sailan


34. Saimoen


35. Sampar


36. Sanlijas


Menika sakedhik para simbah kita ingkang merantau wonten ing negara Suriname,smbah kita sedaya berjuang wonten negara anyar,mbangun negara anyar ngantos sakmenika dados negara maju. Mugo kita sedaya saget aneladhani perjuangan simbah kita sedaya,kita saget generasi mudha ingkang tangguh lan saget mandiri.

Tag : TRADISI JAWA
Back To Top