Nama Nama Anak Gaul Ngagem Basa Jawa


Salam Sambung Rasa Jawa Suriname Indonesia


Akhir akhir sakmenika kathah sanget asma asma ingkang aneh aneh.
Asma menika sejatosipun doa kagem putra supados dados tiyang ingkang migunani.
Nanging sak menika kathah tiyang jawa ingkang lali kalan jawanipun.
Kadasta naminipun Putra putrinipun sak menika aneh aneh...
Wonten ingkang asmanipun Michael,Albert,lan sakpanunggalanipun.
Nami nami kadosta parjiman,samsuri,paino sakmenika sampun mboten wonten.
Sejatosipun nami nami jawa menika ngemut makna ingkang sae lo...kadosta
Slamet,Remboko,Rahayu lan sak panunggalanipun.


Menika nami nami jawa ingkang sae kagem putra=

1. Abi (Laki Laki – Jawa) Akan menjadi anak pintar/berkelebihan ilmu (abbi)

2. Abhicandra (Laki Laki – Jawa) Cahaya Kepintaran (Abhichandra, Abicandra, Abichandra)

3. Abhimata (Laki Laki – Jawa) Kelak jadi orang yang bijaksana (Abimata)

4. Abimanyu (Laki Laki – Jawa) Tidak takut kesulitan (Abimmanyu)

5. Abiyoga (Laki Laki – Jawa) Agar jadi anak laki laki yang punya lelebihan (Abiyogga)

6. Abiandra (Laki Laki – Jawa) Pendiam, berada di dalam (Abyantara)

7. Abyaz (Laki Laki – Jawa) Takwa, taat (Abyas)

8. Adarma (Laki Laki – Jawa) Kebaikan pada cipta rasa karsa (Adarrma)

9. Adicandra (Laki Laki – Jawa) Rembulan yang indah (Addicandra)

10. Adichandra (Laki Laki – Jawa) Rembulan yang indah (Adicandra)

11. Adianto (Laki Laki – Jawa) Paling unggul (Adinata)

12. Adipramana (Laki Laki – Jawa) Penguasa pertama (Adipramanna)

13. Auditya (Laki Laki – Jawa) Surya (Aditya)

14. Raditya (Laki Laki – Jawa) matahari (Aditya)

15. Agnibrata (Laki Laki – Jawa) Bertindak dengan hangat (Agnybrata)

16. Aksa (Laki Laki – Jawa) Orang yang selalu jernih air mukanya (Akssa)

17. Andaka (Laki Laki – Jawa) Orang yang kuat (Andakka)

18. Anidoko (Laki Laki – Jawa) Petuah (Andiko)

19. Djani (Laki Laki – Jawa) Ketekunan (Anjani)

20. Apit (Laki Laki – Jawa) Cerdas, pandai (Apta)

21. Arbi (Laki Laki – Jawa) Bangsawan Yang Berkelebihan Ilmu (Arbie, Arby)

22. Ardiyanto (Laki Laki – Jawa) Kehormatan (Ardianto)

23. Ardiaman (Laki Laki – Jawa) Kelak Jadi Orang Besar Dan Dapat Dipercaya (Ardiyaman)

24. Rrkina (Laki Laki – Jawa) berarti terang (Arkana)

25. Araya (Laki Laki – Jawa) Bangsawan (Arya)

26. Arraya (Laki Laki – Jawa) Sebutan untuk bangsawan (Arya, Araya, Ararya)

27. Arzaquna (Laki Laki – Jawa) Memiliki sifat mulia (Aryaquna)

28. Aryastia (Laki Laki – Jawa) Bangsawan berkulit putih (Aryasetia)

29. Bagus (Laki Laki – Jawa) Orang yang kuat dan teguh (Bagas)

30. Bagaskara (Laki Laki – Jawa) Matahari bersinar (Bagaskoro)

31. Bagio (Laki Laki – Jawa) Selamat dan bahagia (Bagiya)

32. Biantara (Laki Laki – Jawa) Penguasa udara (Bamantara)

33. Bryatta (Laki Laki – Jawa) Menjauhi diri dari keduniawian (Barata)

34. Btara (Laki Laki – Jawa) Wibawa dewa (Batara)

35. Wicaksana (Laki Laki – Jawa) Bijaksana (bentuk lain dari Wibisana) (Bijaksana)

36. Bimo (Laki Laki – Jawa) Luar biasa (Bima)

37. Buntoro (Laki Laki – Jawa) Prajurit kelas menengah (Bintara)

38. Byantara (Laki Laki – Jawa) Prajurit kelas menengah (Bintara)

39. Bandan (Laki Laki – Jawa) Abadi (Bondan)

40. Brijaya (Laki Laki – Jawa) Yang mulia Raja Wijaya (Brawijaya)

41. Budiono (Laki Laki – Jawa) Laki-laki yang baik dan berbudi (Budiyono)

42. Byantara (Laki Laki – Jawa) Anak sulung (Byantara)

43. Chayadi (Laki Laki – Jawa) Sinar yang indah (Cahyadi)

44. Cakara (Laki Laki – Jawa) Yang melindungi (Cakra)

45. Cakera (Laki Laki – Jawa) Yang melindungi (Cakra)

46. Choiron (Laki Laki – Jawa) Kerusakan, sifat ragu (Chaironi)

47. Cakra (Laki Laki – Jawa) yang melindungi (Cori, Cahir)

48. Damario (Laki Laki – Jawa) Yang menerangi keluarga (Damar)

49. Deawa (Laki Laki – Jawa) Tuhan (Dewa)

50. Diwangka (Laki Laki – Jawa) Tuhan sang Dewa (Dewonggo)

51. Dewanto (Laki Laki – Jawa) Laki-laki yang tidak menyukai keistimewaan (Dianto)

52. Dhika (Laki Laki – Jawa) anak laki laki yang diberi kelebihan (Dika)

53. Pradhika (Laki Laki – Jawa) anak laki laki yang diberi kelebihan (Dika)

54. Mardikun (Laki Laki – Jawa) Sederhana, mengingat kebaikan (Dikun)

55. Dierja (Laki Laki – Jawa) Sangat selamat (Dirja)

56. Saridun (Laki Laki – Jawa) Laki laki sederhana dan ramah (Dirun)

57. darojati (Laki Laki – Jawa) terhormat (drajat)

58. Euko (Laki Laki – Jawa) Anak pertama (Eko)

59. Fazaira (Laki Laki – Jawa) Lahir di waktu fajar (Fajar)

60. Elang (Laki Laki – Jawa) Burung Elang, Eagle (Garudho)

61. Gumilar (Laki Laki – Jawa) anak laki laki yang terus terang (Gumelar)

62. Herdian (Laki Laki – Jawa) Diharapkan jadi orang mulia (Hardana)

63. Hardinata (Laki Laki – Jawa) Setinggi gunung (Hardiyanta)

64. Haris (Laki Laki – Jawa) tertata (Harris)

65. Harsaya (Laki Laki – Jawa) timbul kegembiraan (Harsoyo)

66. Harsa (Laki Laki – Jawa) kehendak (Harssa)

67. Hartawan (Laki Laki – Jawa) Memiliki kekayaan (Hartana)

68. Hartoni (Laki Laki – Jawa) Kaya (Hartana, Hartono)

69. Hartanta (Laki Laki – Jawa) berjiwa kaya (Hartanto)

70. Hariatno (Laki Laki – Jawa) Kaya (Hartono)

71. Hartana (Laki Laki – Jawa) memiliki kekayan (Hartono)

72. Hari (Laki Laki – Jawa) dewa wisnu, matahari (Hary)

73. Heryanto (Laki Laki – Jawa) Menyimpan kemuliaan (Haryanta)

74. Harwanto (Laki Laki – Jawa) Api (Haryanto)

75. Heriyanto (Laki Laki – Jawa) Api (Haryanto)

76. Hariyatno (Laki Laki – Jawa) Hidupnya mulia (Haryatma)

77. Hariyono (Laki Laki – Jawa) Bangsawan (Haryono)

78. Hestamma (Laki Laki – Jawa) Tangannya berharga (Hastama)

79. Hattala (Laki Laki – Jawa) Madu (Hatala)

80. Hanenda (Laki Laki – Jawa) Orang yang pantang menyerah (Henda, Hendi)

81. Hantari (Laki Laki – Jawa) Berasal dari utara (Huntara)

82. Hantoro (Laki Laki – Jawa) Berasal dari utara (Huntara)

83. Usada (Laki Laki – Jawa) obat (Husada)

84. Indera (Laki Laki – Jawa) dewa indera (indro)

85. Ismanto (Laki Laki – Jawa) Indah, bagus (Ismawan)

86. Ismoyono (Laki Laki – Jawa) Keteguhan, kebijaksanaan (Ismawan)

87. Janied (Laki Laki – Jawa) Manusia yang baik (Janadi)

88. Joniadi (Laki Laki – Jawa) Manusia yang baik (Janadi)

89. Janadi (Laki Laki – Jawa) manusia yang baik (Janady)

90. Jatiadi (Laki Laki – Jawa) semangat berkorban (Jatiady)

91. Jatmiko (Laki Laki – Jawa) Sopan santun (Jatmika)

92. Rajiman (Laki Laki – Jawa) Laki laki berbaik budi dan sederhana (Jiman)

93. Judha (Laki Laki – Jawa) meriwayatkan perang (Judhi)

94. Jumanto (Laki Laki – Jawa) Mutiara (Jumanta)

95. Kasman (Laki Laki – Jawa) Laki laki yang lembut hati (Kasiman)

96. Kathmandu (Laki Laki – Jawa) Hidup (Katmanto)

Mekaten asma asma ingkang sae kagem putra putrinipun.Mugi saget dados pangertosan

Tag : TRADISI JAWA
Back To Top